Technisch Advies

Wilt u met uw organisatie de duurzame weg in slaan, een beter energielabel of goede BREEAM-certificering behalen, klimmen op de CO2-prestatieladder of gewoon kosten op energie besparen? Buro E neemt u bij de hand in het opstellen van een effectief plan van aanpak. Waar nodig in samenwerking met een netwerk van energieprofessionals, is Buro E u graag van dienst.

Van haalbaarheidsonderzoek en besluitvorming tot oplijning van de betrokken projectpartners: Een duurzaam energieproject vergt de nodige coördinatie. Voor het ontwikkelen van duurzame energieprojecten, zoals verduurzaming van de warmte- en koudevoorziening en grotere zonne-energieprojecten, beschikt Buro E over de nodige expertise. Buro E kan u als onafhankelijke partner ondersteunen bij het selecteren van een geschikte partij door het opstellen van een passend programma van eisen en het coördineren van een uitvraag of Europees aanbestedingstraject.

Financieel Advies

Nederlandse bedrijven en organisaties kunnen voor energiemaatregelen aanspraak maken op talrijke subsidies en fondsen op Europees, nationaal, provinciaal en lokaal niveau. Buro E kan u helpen dit potentieel te ontsluiten. Als het idee goed is, is er met wat creativiteit vrijwel altijd een mogelijkheid om tot een rendabele business case te komen. Geworteld in de Domstad heeft Buro E veel kennis van de diverse gemeentelijke en provinciale mogelijkheden in en rond Utrecht.